LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội (phần 3)

Phần II. Tham khảo một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội
Đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội là đoạn văn đề cập tới một trong những vấn đề thuộc quan hệ xã hội, thuộc hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi trường, dân số,…
7.Bài tập: Hãy nêu suy nghĩ của em về sự kiện thành lập quỹ “ Giúp đỡ các nạn nhân bị chất độc màu da cam” bằng một đoạn văn diễn dịch (không quá nửa trang giấy thi), có sử dụng phép nối.
8.Bài tập: Viết một đoạn văn, trong đó có sử dụng ít  nhất hai phép liên kết (khoảng 10 – 12 câu), bàn về hiện tượng nói tục và chửi thề trong giới trẻ.

9. Bài tập: Tục ngữ có câu: “ Có chí thì nên”. Em hãy viết một đoạn văn tổng phân hợp (khoảng 10-12 câu), có sử dụng phép thế để nói lên suy nghĩ của mình về lời khuyên đó của nhân dân ta.
Sau đây là các đoạn văn mẫu, tham khảo:

Soạn tin HSG 899924 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment