Đề Văn vào 10: “Viếng lăng Bác” và “Hỏi tên rằng Mã Giám Sinh”

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 2. Đoạn văn : Cho câu thơ sau:
“Hỏi tên rằng Mã Giám Sinh” 
                                      ...
   a. Chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo.
   b. Đoạn thơ vừa chép nằm trong đoạn trích nào? Hãy cho biết vị trí đoạn trích trong tác phẩm.
   c. Phân tích đoạn thơ vừa chép bằng một đoạn văn có cách trình bày theo kiểu tổng – phân – hợp, có độ dài từ 5 – 7 câu, làm rõ bản chất của nhân vật họ Mã.

câu 2:   Phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương.

Soạn tin HSG 899938 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment