Đề Văn vào 10: “Viếng lăng Bác” và “Truyện Kiều”

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1. Đoạn văn
   a. Chép chính xác 4 câu đầu đoạn bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương.
   b. Viết đoạn văn khoảng 8 câu phân tích hình ảnh hàng tre trong khổ thơ trên, trong đoạn có câu văn dùng phần phụ chú (gạch chân phần phụ chú đó).
   Câu 2. Tập làm văn

   Bằng những hiểu biết của em về “Truyện Kiều”, hãy trình bày về nghệ thuật miêu tả và khắc hoạ tính cách nhân vật của Nguyễn Du.

Soạn tin HSG 899940 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment