Tuyển tập Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Tuyển tập Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Danh mục các đề tài tiểu luận 
Triết học – Tâm lí – Chính trị – Luật  – Sơ, Trung, Cao cấp chính trị .
(Chỉ nên sử dụng tài liệu để:Tham khảo kết quả nghiên cứu; Tham khảo phương pháp nghiên; 3. Tự học, tự nâng cao phẩm chất lí luận theo chủ nghĩa Mark – Lenin …. giúp trở thành con người XHCN từ đó góp phần xây dựng XHCN ở Việt Nam nhanh chóng cắt bỏ 2 chữ quá độ)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8 in luôn


Kho sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8 in luôn

Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8, Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8

Các Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 8 hoặc đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8 đều ở dạng word

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 8, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8, Viết chuyên đề Lịch sử 8

in luôn-Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - In được luôn

in luôn-Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - In được luônuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - in luôn
Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa 9 và đề tài nghiên cứu Hóa học lớp 9.
Các SKKN Hóa 9 và đề tài NCKHSPUD Hóa 9 đều ở dạng word, in được luôn

Giáo sư tiến sĩ Phan Văn Hưng chửi học viên

Elearning: Cán bộ Bộ KHCN aloxo cướp hàng-Tranh giành tang vật tiêu hủy,...Ứng dụng game - phần mềm mobile hay khácGame mobile hay - Tải liền

Elearning: Cán bộ Bộ KHCN aloxo cướp hàng-Tranh giành tang vật tiêu hủy,...Ứng dụng game - phần mềm mobile hay khácGame mobile hay - Tải liền