Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại.

Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại.
a. Bằng hiểu biết của mình, em hãy làm rõ nhận định trên
b. Liên hệ vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta.

c. Nêu các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường ở nước ta.
Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí

Soạn tin HSG  175   gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời

Nhập mã


No comments:

Post a Comment