Điều gì sẽ xảy ra nếu thoi phân bào bị phá hủy ở kì giữa nguyên phân?

Điều gì sẽ xảy ra nếu thoi phân bào bị phá hủy ở kì giữa nguyên phân?
Mô tả:
Thể loại: Sinh học
Phạm vi: Sinh học tế bào
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Sinh học

Soạn tin HSG  170 gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment