LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội (phần 2)

Phần II. Tham khảo một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội

Đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội là đoạn văn đề cập tới một trong những vấn đề thuộc quan hệ xã hội, thuộc hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi trường, dân số,…
Bài tập: 
4.Bài tập: Đất nước ta có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Em hãy viết về một trong số những tấm gương đó bằng một đoạn văn tổng phân hợp (không quá nửa trang giấy thi), có sử dụng phép thế.
5.Bài tập: Nói về tình cảm gia đình, ca dao ta có câu:
“ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Em hãy viết đoạn văn quy nạp (khoảng 10 – 12 câu), có câu hỏi tu từ : Nêu suy nghĩ em về bài ca dao đó.
6.Bài tập: Trò chơi điện tử, game online bạo lực là thú tiêu khiển rất hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà xao nhãng học tập và còn phạm những sai lầm khác. Em hãy viết một đoạn văn quy nạp (khoảng 10 câu), có sử dụng biện pháp tu từ để nêu ý kiến về hiện tượng đó. 
Sau đây là các đoạn văn mẫu, tham khảo:

Soạn tin HSG 899925 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment