Đáp án tự luận - Đề cương ôn tập Sinh học 10 _ Học kì I (Phần 1)

Đề cương ôn tập môn Sinh học 10 - Học kì I

Dưới đây là đáp án câu hỏi, bài tập tự luận:
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
II. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
1. Nêu các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao.
2. Nêu năm giới sinh vật, đặc điểm của từng giới.
3. Nêu sự đa dạng của thế giới sinh vật.
II. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
4. Nêu các thành phần hoá học của tế bào.
5. Kể tên các vai trò sinh học của nước đối với tế bào.
6. Nêu cấu tạo hoá học của cacbohiđrat, lipit, prôtêin và các vai trò sinh học của chúng trong tế bào.
7. Trình bày cấu trúc và chức năng của ADN
8. Trình bày cấu trúc và chức năng của ARN, so sánh với cấu trúc của ADN.

ĐÁP ÁN:
Soạn tin HSG 174 gửi 8685 để lấy mã đọc tiếp bài viết này

(Mỗi tin nhắn bạn sẽ bị trừ cước điện thoại 10.000 đồng, hãy chú ý soạn đúng cú pháp vì tin nhắn gửi đến tổng đài 8685 dù đúng hay sai cú pháp bạn đều sẽ bị trừ tiền. Admin sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hình thức nhắn tin sai nào)

Nhập mã

No comments:

Post a Comment