Đề Văn vào 10: Lặng lẽ Sa Pa và Truyện Kiều của Nguyễn Du

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1. Đoạn văn
   Tác giả Nguyễn Thành Long gọi truyện Lặng lẽ Sa Pamột bức chân dung. Hãy chứng minh ý kiến ấy.
Câu 2. Tập làm văn
   Phân tích đoan thơ sau :
“Nầi mình thêm tức nầi nhà

Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai”
Soạn tin HSG 899936 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment