Tại sao biến đổi khí hậu trở thành vấn đề cấp bách hiện nay?

Tại sao biến đổi khí hậu trở thành vấn đề cấp bách hiện nay? Việt Nam nỗ lực như thế nào đối với việc chống biến đổi khí hậu toàn cầu?


Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí


Soạn tin HSG  173   gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment