Hãy chứng minh “Mĩ La Tinh là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi”. Nêu những mặt hạn chế về ĐKTN của khu vực này

Hãy chứng minh “Mĩ La Tinh là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi”. Nêu những mặt hạn chế về ĐKTN của khu vực này
Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí

Soạn tin HSG  185  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment