Những chiến lược của sự phát triển bền vững và những mục tiêu của PTBV

Sau hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về môi trường và phát triển bền vững, khái niệm “Phát triển bền vững” ngày càng phổ biến rộng rãi. Em hãy cho biết những chiến lược của sự phát  triển bền vững và những mục tiêu của PTBV.

Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí

Soạn tin HSG  179   gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment