LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Tóm tắt tác phẩm

2. Đoạn văn tóm tắt tác phẩm.
Yêu cầu về nội dung:
- Nêu được những sự việc chính theo trình tự của cốt truyện, sự việc mở đầu, các sự việc phát triển trong đó có sự việc đỉnh điểm của cốt truyện, sự việc kết thúc.
- Đoạn văn tóm tắt tác phẩm phải đảm bảo giữ đúng cốt truyện, các nhân vật chính và ý nghĩa xã hội của truyện (đảm bảo đúng chủ đề của truyện).
Yêu cầu về hình thức:
- Nối kết các sự việc chính của truyện thành đoạn văn hoàn chỉnh, ngắn gọn bằng lời của người viết.
- Đoạn văn có kết cấu nhất định, giữa các câu có sử dụng các phép liên kết về nội dung và hình thức.

Sau đây là các bài tập minh họa:

Soạn tin HSG 899932 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment