LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Phân tích, cảm nhận về một đoạn văn, đoạn thơ

7 . Đoạn văn phân tích, cảm nhận về một đoạn văn, đoạn thơ.
     Hướng dẫn viết đoạn:
Yêu cầu về nội dung:
- Xác định chính xác đoạn thơ, đoạn văn trích trong tác phẩm nào, của tác giả nào.
- Đặc sắc về nội dung hoặc nghệ thuật của đoạn là gì, phân tích nội dung và hiệu quả của biện pháp nghệ thuật trong việc thể hiện nội dung đó.
- Đánh giá đoạn thơ, đoạn văn đó (có thể kết hợp đánh giá về tác giả, tác phẩm).

Yêu cầu về hình thức: như yêu cầu về hình thức chung của đoạn văn.
Sau đây là các bài tập minh họa:

Soạn tin HSG 899927 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment