LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN: Một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội (phần 1)

Phần II. Tham khảo một số đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội

Đoạn văn nghị luận về vấn đề xã hội là đoạn văn đề cập tới một trong những vấn đề thuộc quan hệ xã hội, thuộc hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi trường, dân số,…
Một số bài tập:
 1. Bài tập: Viết một đoạn văn tổng phân hợp, trong đó có sử dụng ít nhất hai phép liên kết (khoảng 10 câu), trình bày quan điểm của em về cách cải tạo môi trường sống ngày một tốt đẹp hơn.
2. Bài tập:  Để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Phó Thủ tướng Vũ Khoan Viết: “ Sự chuẩn bị của bản thân con người là quan trọng nhất”, em hãy viết một đoạn văn theo phép  lập  luận quy nạp  (khoảng 10 câu) giải thích ý kiến trên.
3. Bài tập: Tháng 12, trường em tổ chức giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề “ Uống nước nhớ nguồn”. Em hãy viết một đoạn văn tổng phân hợp 10 – 12 câu, trong đó có dùng phép liên kết câu, phát biểu suy nghĩ của mình về buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp gây nhiều ấn tượng âý đối với em. (Chú ý: gạch chân từ ngữ được sử dụng làm phương tiện liên kết câu).

Sau đây là các đoạn văn mẫu, tham khảo:

Soạn tin HSG 899926 gửi 8685 để lấy mã xem tiếp bài viết này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment