Đề Văn vào 10: "Viếng lăng Bác" – Viễn Phương và truyện ngắn “Bến quê”

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Đoạn văn
                          Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
                          Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
                                                                            (“Viếng lăng Bác” – Viễn Phương)
   a. Hãy phân tích ý nghĩa hình ảnh ẩn dụ “mặt trời trong lăng” ở câu thơ trên.
   b. Chép hai câu thơ có hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong một bài thơ  mà em đã học (Ghi rõ tên và tác giả bài thơ).
   Câu 2. Đoạn văn:

   a. Truyện ngắn “Bến quê” đã xây dựng được những tình huống độc đáo. Đó là những tình huống nào? Xây dựng những tình huống truyện ấy tác giả nhằm mục đích gì?

Soạn tin HSG 899945 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment