Đề Văn vào 10: Đồng chí và Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1.
   Trong chương trình Ngữ văn lớp 9, em có học một tác phẩm, trong đó có hai câu thơ :
“Nhớ câu kiến ngãi bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”
   a. Hãy cho biết hai câu thơ ấy trích trong tác phẩm nào?
   b. Em hãy giới thiệu những nét chính về tác giả của tác phẩm đó.
   c. Em hiểu nghĩa của hai câu thơ như thế nào? Tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hai câu thơ ấy?
Câu 2. Tập làm văn

    Phân tích bài thơ “Đồng chí”, để chứng tỏ bài thơ đã diễn tả sâu sắc tình đồng chí cao quý của các anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp

Soạn tin HSG 899947 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment