Đề Văn vào 10: “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận và “Sang thu” của Hữu Thỉnh

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
 Câu 1:
                   Thuyền ta lái gió với buồm trăng
                   Lướt giữa mây cao với biển bằng
   1. Hai câu thơ có trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác?
   2. Hình ảnh “buồm trăng” trong câu thơ, theo em là ẩn dụ hay hoán dụ?
   3. Em hãy viết một đoạn văn phân tích chất thự và chất lãng mạn của hình ảnh đó.
   4. Trong bài thơ khác mà em đã học ở lớp 9 có một hình ảnh lãng mạn được xây dựng trên cơ sở quan sát như hình ảnh “buồm trăng”. Hãy chép lại câu thơ đó.
Câu 2:
(1)   Những cảm nhận tinh tế, sâu sắc của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đầu thu qua bài thơ “Sang thu”.

(2)   Phân tích những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về thời khắc giao mùa cuối hạ sang đầu thu trong bài thơ “Sang thu”

Soạn tin HSG 899942 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment