Đề Văn vào 10: Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận và Sang thu – Hữu Thỉnh

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3đ): Đoạn văn
   Bằng đoạn văn ngắn, hãy phân tích sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ về biến chuyển trong không gian lúc sang thu ở khổ thơ:
Bầng nhận ra hương ổi
                                          Phả vào trong gió se
                                      Sương chùng chình qua ngõ
                                       Hình như thu đã về.
                                                                     (Sang thu – Hữu Thỉnh)

Câu 2 (2đ):  Cho câu thơ sau:
“Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa”
                                          .....
   a. Hãy chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo.
   b. Đoạn thơ vừa chép nằm trong bài thơ nào và ai là người sáng tác?
   c. Từ “nhóm” trong đoạn thơ vừa chép có những nghĩa nào?
   d. Hình ảnh bếp lửa và hình ảnh ngọn lửa được nhắc đến nhiều lần trong bài thơ có ý nghĩa gì?

Câu 3: Vẻ đẹp và sức mạnh của người lao động trước thiên nhiên – vũ trụ trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận.

Soạn tin HSG 899948 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment