Đề Văn vào 10: Làng của Kim Lân và Truyện Kiều Nguyễn Du

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Chép 4 câu thơ đầu trong đoạn trích “cảnh ngày xuân”  (Truyện Kiều).
Câu 2: Viết đoạn văn: Cảm nhận của em trước bức hoạ tuyệt đẹp về mùa xuân trong bốn câu thơ đầu đoạn trích: “Cảnh ngày xuân” (trích “Truyện Kiều” của Nguyễn Du).
Câu 3: Truyện ngắn làng của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân Pháp.
   Dựa vào đoạn trích trong Ngữ văn 9, tập một, để trình bày ý kiến của em.

Soạn tin HSG 899949 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment