Đề Văn vào 10: “Chuyện người con gái Nam Xương” và “Chiếc lược ngà”

  ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
 Câu 1. Đoạn kết thúc một bài thơ có câu:
          “Trăng cứ tròn vành vạnh”
   a. Hãy chép tiếp các câu thơ còn lại để hoàn chỉnh khổ thơ.
   b. Đoạn thơ vừa chép trích trong tác phẩm nào? Của ai?
   c. Hình ảnh vầng trăng trong bài thơ có ý nghĩa gì? Từ đó em hiểu gì về chủ đề của bài thơ?
 Câu 2. Đoạn văn
   Trong “Chuyện người con gái Nam Xương”, chi tiết cái bóng có ý nghĩa gì trong cách kể chuyện.
Câu 3. Tập làm văn
   Truyện “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng là một câu chuyện cảm động về tình cha con sâu nặng

   Hãy phân tích đoạn trích đã học để làm rõ ý kiến trên

Soạn tin HSG 899941 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này


Nhập mã

No comments:

Post a Comment