Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 5

Đề bài: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Soạn tin  HSG 133 gửi  8685 để lấy mã xem bài giải chi tiết

Nhập mã


No comments:

Post a Comment