Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 22

Đề bài: Hai số có tổng là 1/4 và thương cũng là 1/4. Tìm 2 số đó.
Soạn tin  HSG 215 gửi  8685 để lấy mã xem bài giải chi tiết


Nhập mã


---------------------------------

No comments:

Post a Comment