Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 7

Đề bài: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2/7. Tìm hai số đó.

 Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 7


Soạn tin  HSG 135 gửi  8685 để lấy mã xem bài giải chi tiếtNhập mã


No comments:

Post a Comment