Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 25

25. Đề bài: Hai hầm đông lạnh chưa 180 tấn tôm. Nếu người ta chuyển 2/7 khối lượng tôm ở hầm thứ nhất sang hầm thứ hai thì khối lượng tôm ở hai hầm bằng nhau.  Hỏi mỗi hầm chứa bao nhiêu tấn tôm?

Soạn tin  HSG 218 gửi  8685 để lấy mã xem bài giải chi tiết
Nhập mã


---------------------------------

No comments:

Post a Comment