Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 11

Đề bài: Tìm 2 số. Biết tổng của chúng bằng 48, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3.


Soạn tin  HSG 139 gửi  8685 để lấy mã xem bài giải chi tiết

Nhập mã


No comments:

Post a Comment