Giải BÀI TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ - Bài 15

. Đề bài: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 297.

Soạn tin  HSG 143 gửi  8685 để lấy mã xem bài giải chi tiết
Nhập mã


No comments:

Post a Comment