Đề Văn vào 10: Truyện Kiều (Nguyễn Du) và Làng (Kim Lân)

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
                                                                                                   MÔN: NGỮ VĂN
                                                                      ( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề )
Câu 1: (2 điểm)
Chép lại chính xác 4 dòng thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Viết khoảng 5 câu nhận xét về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ đó.
Câu 2: ( 5 điểm)
Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân
Câu 3: (3 điểm)
Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ sau:

                              "Đêm nay rừng hoang sương muối
                              Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
                              Đầu súng trăng treo".Soạn tin HSG 899956 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment