Đề văn vào 10: Truyện Kiều (Nguyễn Du) và Nói với con (Y Phương)

ĐỀ BÀI:
Phần I (3đ): Bằng hiểu biết về văn học trung đại, em hãy cho biết :
1. Xuất xứ sáng tạo của Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều ?
2. Chép lại chính xác bốn câu thơ tả cảnh, bốn câu thơ tả người trong các đoạn trích từ Truyện Kiều (sách Ngữ văn 9) mà em cho là hay nhất.
Phần II (7 đ): Bằng hiểu biết về Nói với con của Y Phương, em hãy:
1. Viết tiếp 6 câu thơ vào câu sau : Một bước chạm tiếng nói
2. Cho biết nghệ thuật và nội dung chính của đoạn

3. Phân tích đoạn bằng 10 câu văn (Kiểu Tổng phân hợp, dùng thành phần phụ chú, 1 câu cảm).

Soạn tin HSG 899967 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment