Đề Văn vào 10: Truyện Kiều (Nguyễn Du); Đồng chí (Chính Hữu) và Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
                                                                                                   MÔN: NGỮ VĂN
                                                                      ( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề )
Câu 1: ( 1,5 điểm )
Phân tích ý nghĩa của các từ láy trong đoạn thơ:
" Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Sè sè nắm đất bên đường,
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh "
(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Câu 2: ( 1,5 điểm)
Chép lại ba câu thơ cuối trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và phân tích ý nghĩa của hình ảnh kết thúc bài thơ.
Câu 3:
( 7 điểm )
Nêu suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long.
Soạn tin HSG 899959 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment