Đề Văn vào 10: Đạn trích Chị em Thuý Kiều và Đồng chí (Chính Hữu)

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1 ( 2 điểm): Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu nhận xét về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích Chị em Thuý Kiều (Ngữ văn 9 -Tập một).
Câu 2 ( 2,0 điểm):  Kể tên các thành phần biệt lập đã học? Chỉ ra thành phần biệt lập trong  các  câu sau :
     a, Thật đấy , chuyến này không được  độc lập thì chết cả đi chứ sống làm gì cho nó nhục.
    b, Cũng may mà bằng ấy nét vẽ, hoạ sỹ  đã ghi xong lần đầu khuôn mặt của người thanh niênCâu 3 ( 6 điểm): Suy nghĩ về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.


Soạn tin HSG 899953 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment