Đề Văn vào 10: Đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích và Chuyện người con gái Nam Xương

ĐỀ THI  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3 điểm): Phần cuối của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương được tác giả xây dựng bằng hàng loạt những chi tiết hư cấu. Hãy phân tích ý nghĩa của các chi tiết đó.

Câu 2 (4,5 điểm): Phân tích 8 câu thơ cuối của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du).
Câu 3 ( 2,5 điểm): Điều kiện sử dụng hàm ý? Tìm hàm ý trong câu sau và cho biết người nói muốn nói gì?
      Nam: Ngày mai tớ với cậu đi xem phim nhé!

      Giang: Ngày mai tớ phải về quê thăm ngoại.     

Soạn tin HSG 899952 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment