Đề văn vào 10: Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận), Bến quê (Nguyễn Minh Châu) và Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

ĐỀ BÀI:
Phần I (7 điểm): Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận là một bài thơ đặc sắc.
1. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì, cảm hứng ấy có ảnh hưởng gì đến việc sáng tạo hình ảnh thơ của tác giả ?
2. Dưới đây là câu chủ đề của đoạn văn cảm nhận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận, em hãy viết tiếp 10 để hoàn chỉnh đoạn văn kiểu tổng phân hơp, có sử dụng phép thế (gạch chân chúng)
   Với những hình ảnh thơ đặc sắc, Huy Cận đã làm nổi bật vẻ đẹp và sức mạnh của con người lao động trước thiên nhiên.
3. Chỉ ra tên một bài thơ, tác giả, chép khổ thơ thể hiện vẻ đẹp của con người lao động trên biển trong chương trình Ngữ văn  THCS.
Phần II (3 điểm):
1. Nhận xét về tình huống truyện, giá trị nhân đạo Nguyễn Minh Châu thể hiện trong  Bến quê ?
2. Tình huống, nghệ thuật khắc hoạ chân dung nhân vật trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long ?
Soạn tin HSG 899974 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment