Đề Văn vào 10: Nói với con (Y Phương) và Bến quê (Nguyễn Minh Châu)

ĐỀ BÀI:
Phần I (7 điểm):
       Người đồng mình thương lắm con ơi 
       Cao đo nỗi buồn
        Xa nuôi chí lớn   
1. Chép chính xác 14 câu thơ tiếp theo những câu thơ trên để hoàn chỉnh đoạn thơ (theo văn bản Sách Ngữ văn 9 - Nxb Giáo dục) và cho biết đoạn thơ đó thuộc tác phẩm nào của tác giả nào ?
2. Nội dung chủ đạo của đoạn thơ là gì ? Cách thể hiện nội dung đó có gì độc đáo ?
3. Viết một đoạn văn theo kiểu tổng - phân -  hợp trình bày cảm nhận của em về phẩm chất của người “đồng mình” có độ dài từ 10 đến 12 câu. Trong đó có sử dụng một câu ghép và một câu cảm (gạch chân các câu đó).
Phần II (3đ)
  Truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu chứa đựng những suy sâu sắc của tác giả về con người và cuộc đời.
1. Em hãy chép chính xác những những câu văn có chứa những suy ngẫm của nhà văn trong tác phẩm.

2. Cảnh sắc buổi sớm đầu thu trong tác phẩm có gì đặc biệt  ? Em hãy viết một đoạn văn ngắn (10 câu) trình bày cảm nhận của mình về vẻ đẹp đặc biệt ấy.

Soạn tin HSG 899960 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment