Đề văn vào 10: Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê) và Sang thu (Hữu Thỉnh)

ĐỀ BÀI: 
Phần I (7 đ): Những ngôi sao xa xôi là một tác phẩm hay viết về đề tài chống Mỹ, anh (chị) hãy :
1. Cho biết thể loại của tác phẩm, tác giả, ngôi kể của tác phẩm và hiệu quả của ngôi kể ấy ?
2. Lòng dũng cảm của Phương Định được tác giả tập trung miêu tả ở chi tiết nào ? (chú ý nghệ thuật) ?
3. Viết một đoạn văn 15 câu về vẻ đẹp của những cô gái thanh nien xung phong trên Trường Sơn thời chống Mỹ ?
Phần II (3 đ):
                   Bỗng nhận ra hương ổi....
1. Ghi tiếp 7 câu thơ để hoàn chỉnh đoạn, cho biết tên tác giả, tác phẩm ?
2. Cách cảm nhận mùa thu của tác giả có gì độc đáo ?
3. Cuối bài thơ tác giả suy ngẫm về điều gì ?
Soạn tin HSG 899971 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment