Đề Văn vào 10: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) và Truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)

ĐỀ BÀI
Phần I (7 điểm): Mùa xuân người cầm súng
1. Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo và cho biết xuất xứ của đoạn thơ ?
2. Chỉ ra nghệ thuật đặc sắc của khổ thơ.
3. Viết một đoạn văn 10 câu để phân tích khổ thơ trên ? (Kiểu Tổng phân hợp, dùng 1 câu cảm, 1 câu ghép ; gạch chân các yếu tố đó).
Phần II (3đ): Bằng hiểu biết về văn học trung đại, em hãy :
1. Giới thiệu về tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn đình Chiểu ?
2. Kể tên các nhân vật chính trong Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn đình Chiểu?


Soạn tin HSG 899959 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment