Đề Văn vào 10: Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) và Hoàng Lê nhất thống chí trong Ngữ văn 9

                                 ĐỀ BÀI
Phần I (7 điểm): Bằng hiểu biết về Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, em hãy:
1.  Chép chính xác 6 câu thơ đầu và chép 4 câu thơ của tác giả khác viết về mùa xuân trong chương trình Ngữ văn 9.
2.  Chỉ ra nghệ thuật đặc sắc của khổ thơ.
3. Viết một đoạn văn 10 đến 12 câu để phân tích khổ thơ trên? (Kiểu Tổng phân hợp, dùng thành phần phụ chú, 1 câu cảm và gạch chân các yếu tố đó).
Phần II (3 điểm): Bằng hiểu biết về văn học trung đại, em hãy:
1. Giới thiệu về tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí?
2. Cho biết nội dung chính, nghệ thuật của đoạn trích của tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9?

Soạn tin HSG 899973 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment