Đề Văn vào 10: Làng (Kim Lân) và Nói với con (Y Phương)

Đề bài: 
Phần I: (7 điểm)
     Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn... 
1. Viết tiếp 5 câu thơ để hoàn chỉnh đoạn, cho biết đoạn thơ đó thuộc tác phẩm nào và tác giả là ai?
2. Nhận xét về nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ.
3. Viết đoạn văn 10 câu để phân tích đoạn thơ trên (kiểu diễn dịch, sử dụng phép thế, câu ghép và gạch chân chúng)
Phần II: (3 điểm) 
Bằng kiến thức đã học về Làng (Kim Lân), anh (chị) hãy:
 1. Tóm tắt tác phẩm bằng một đoạn văn ngắn.
 2. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật ông Hai của Kim Lân?
 3. Kể tên 2 tác phẩm viết về cuộc kháng chiến chống Pháp trong chương trình Ngữ văn 9
Soạn tin HSG 899981 gửi 8685 để lấy mã xem đáp án và biểu điểm của đề này.


Nhập mã

No comments:

Post a Comment