Viết một bài văn trình bày quan điểm của em và cách giải quyết vấn đề trẻ em chơi game?.

Hiện tương trẻ em trong độ tuổi đến trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi lao vào trò chơi game trên Internet. Dựa vào những hiểu biết của em, viết một bài văn trình bày quan điểm của em và cách giải quyết vấn đề này ?.
Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Ngữ văn lớp 9
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Ngữ văn, Ôn thi vào 10 môn Ngữ văn
Soạn tin HSG  205   gửi 8685 để lấy mã xem phần gợi ý và bài làm

(Lưu ý: Bài viết này mang tính hướng dẫn làm bài dành cho việc tham khảo, học tập)
Nhập mã


No comments:

Post a Comment