Viết một bài văn trình bày quan điểm của em và cách cải tạo môi trường sống ngày một tốt đẹp hơn.

Môi trường sống của chúng ta đang kêu cứu. Dựa vào những hiểu biết của em về môi trường, viết một bài văn trình bày quan điểm của em và cách cải tạo môi trường sống ngày một tốt đẹp hơn.
Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Ngữ văn lớp 9
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Ngữ văn, Ôn thi vào 10
môn Ngữ văn
Soạn tin HSG  201   gửi 8685 để lấy mã xem phần gợi ý và bài làm

(Lưu ý: Bài viết này mang tính hướng dẫn làm bài dành cho việc tham khảo, học tập)

Nhập mã


No comments:

Post a Comment