Trong giảm phân, hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

Trong giảm phân, hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?
Mô tả:
Thể loại: Sinh học
Phạm vi: Sinh học tế bào
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Sinh học


Soạn tin HSG  191  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment