Tại sao khắp nơi trên thế giới đều có hoạt động bảo vệ môi trường

Tại sao khắp nơi trên thế giới đều có hoạt động bảo vệ môi trường. Ở các nước đang phát triển vấn đề bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo có liên quan với nhau như thế nào? Kể tên một số loài động vật ở nước ta có nguy cơ tuyệt chủng hoặc còn rất ít.
Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí

Soạn tin HSG  176   gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời
Nhập mã


No comments:

Post a Comment