Tại sao giảm phân lại tạo ra được các tế bào con với số lượng NST giảm một nửa ?

Tại sao giảm phân lại tạo ra được các tế bào con với số lượng NST giảm một nửa?
Mô tả:
Thể loại: Sinh học
Phạm vi: Sinh học tế bào
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Sinh học

Soạn tin HSG  192  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment