Tại sao có thể nói giảm phân II có bản chất giống nguyên phân?

Tại sao có thể nói giảm phân II có bản chất giống nguyên phân?
Mô tả:
Thể loại: Sinh học
Phạm vi: Sinh học tế bào
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Sinh học

Soạn tin HSG  190  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời
Nhập mã


No comments:

Post a Comment