Nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

Nhận xét về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều.

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Ngữ văn lớp 9
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Ngữ văn, Ôn thi vào 10 môn Ngữ văn
Soạn tin HSG  209   gửi 8685 để lấy mã xem phần gợi ý và bài làm

(Lưu ý: Bài viết này mang tính hướng dẫn làm bài dành cho việc tham khảo, học tập)

Nhập mã


No comments:

Post a Comment