"Làn thu thuỷ nét xuân sơn, Hoa ghen thua thắm liễu buồn kém xanh."

Có bạn chép hai câu thơ như sau :
"Làn thu thuỷ nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu buồn kém xanh."
Bạn đã chép sai từ nào? Việc chép sai như vậy đã ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa của đoạn thơ, em hãy giải thích điều đó?.

Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Ngữ văn lớp 9
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Ngữ văn, Ôn thi vào 10 môn Ngữ văn
Soạn tin HSG  204   gửi 8685 để lấy mã xem phần gợi ý và bài làm

(Lưu ý: Bài viết này mang tính hướng dẫn làm bài dành cho việc tham khảo, học tập)


Nhập mã


No comments:

Post a Comment