Đề vào 10 liên quan đến bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt

Bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt được mở đầu như sau:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa”
 (Ngữ văn lớp 9, tập một, NXB Giáo dục 2009, tr 143)
Câu 1: Chỉ ra từ lấy trong dòng thơ đầu. Từ láy ấy giúp em hình dung gì về hình ảnh “bếp lửa” mà tác giả nhắc tới? 
Câu 2: Ghi lại ngắn gọn cảm nhận của em về câu thơ “Cháu thương bà biết mấy nắng mưa”
Câu 3: Tình cảm gia đình hoà quyện với tình yêu quê hương đất nước là một đề tài quen thuộc của thơ ca. hãy kể tên hai bài thơ  Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9 viết về đề tài ấy và ghi rõ tên tác giả.
Đề vào 10 - Hà Nội - 2010
Mô tả:
Thể loại: Ngữ văn
Phạm vi: Ngữ văn lớp 9
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Ngữ văn, Ôn thi vào 10 môn Ngữ văn
Soạn tin HSG  197  gửi 8685 để lấy mã xem phần gợi ý và bài làm

(Lưu ý: Bài viết này mang tính hướng dẫn làm bài dành cho việc tham khảo, học tập)

Nhập mã


No comments:

Post a Comment