Toàn cầu hóa là gì? Tại sao nói toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới?

Toàn cầu hóa là gì? Tại sao nói toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới? Nêu các biểu hiện chủ yếu, hệ quả tất yếu và nguyên nhân xuất hiện.Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG  149  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment