Thế nào là khu vực hóa kinh tế và hệ quả của nó?

Thế nào là khu vực hóa kinh tế và hệ quả của nó? Chứng minh xu hướng khu vực hóa kinh tế đang phát triển mạnh. Chứng minh rằng Việt Nam đã nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế và khu vực.
Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG 153   gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment