Tại sao nói cơ cấu dân số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là “cơ cấu dân số vàng”.?

Tại sao nói cơ cấu dân số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là “cơ cấu dân số vàng”. Cơ hội và thách thức của cơ cấu dân số vàng đối với sự phát triển KT – XH nước ta là gì?

Mô tả:
Thể loại: Địa lí
Phạm vi: Địa lí lớp 11
Áp dụng:  Ôn thi HSG môn Địa lí, Ôn tập Địa lí

Soạn tin HSG  162  gửi 8685 để lấy mã xem phần trả lời


Nhập mã


No comments:

Post a Comment